Haber Detayı
16 Eylül 2020 - Çarşamba 18:00 Bu haber 5416 kez okundu
 
IĞDIR ÖZEL İDARE LOJMANI YIKIMI VE HURDA ALIM İHALESİNİN İLANI
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, taşınmazın üzerinde bulunan binanın yıkım ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile Şartnamede belirtilen tahmini bedel üzerinden İl Özel İdaresi Lojmanın yıkım ihalesi İl Encümen yapılacaktır.
RESMİ İLANLAR Haberi
                               IĞDIR ÖZEL İDARE LOJMANI YIKIMI VE HURDA ALIM İHALESİNİN İLANI

 

                                                              IĞDIR ÖZEL İDARE LOJMANI  YIKIMI VE HURDA ALIM İHALESİNİN İLANI

 

 

Mahallesi

Ada

Parsel

 

Yıkım Süresi

Nevi

Miktarı

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)  

 

İhale Tarihi

Saati

 

 

Baharlı(Bağlar) Mahallesi

49

13

 

30 gün

Bina Yıkımı İl Özel İdaresi Lojmanı

1 adet

250,00 TL

7,500 TL  

 

…/…/2020

14:00

 

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen,  taşınmazın üzerinde bulunan binanın yıkım ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile Şartnamede belirtilen tahmini bedel üzerinden İl Özel İdaresi Lojmanın yıkım ihalesi İl  Encümen  yapılacaktır.

2- Yıkımı yapılacak ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;

               a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. ve 27. Maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

                  b) Tebliğ için Türkiye’de adres göstermelerini,

                  c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanının fotokopisini vermeleri ve aslını veya onaylı örneğini ibraz etmeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri, Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

4- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.

6- Özel İdare lojmanlarının yıkım ile ilgili şartnamede belirtilen esaslar dahilinde her türlü yıkım işçilik sigorta işçilik nakliye giderleri alıcısına ait olmak üzere  yıkım sonrasında çıkacak malzeme karşılığında  yaptırılacak olup, iş güvenliğiyle ilgili tüm gerekli tedbirler İhaleyi alan firma tarafından alınması zorunludur. İdare yıkımın tüm aşamalarında denetler veya denetlettirir ilgili firma belirtilen eksiklikleri hemen yerine Getirmek zorundadır. Yıkım işinde teklif edilen fiyatlarda eşitlik olması halinde daha önce yıkım işi yapan ve iş bitirme belgesini ibraz eden tercih edilecektir

            7-17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘'Bazı Tehlikesiz Atıklar Geri Kazanım Tebliği'' hükümlerine göre TEHLİKESİZ ATIKLARI TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ

8- Yıkım ve hurda malzeme alım işi, yer teslim tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde tamamlanarak şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.

9- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

            10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden öğrenilebilir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

Kaynak: Editör: Nihat ARAS
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , IĞDIR, ÖZEL, İDARE, LOJMANI, , YIKIMI, VE, HURDA, ALIM, İHALESİNİN, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı