Yazı Detayı
04 Mart 2019 - Pazartesi 10:19 Bu yazı 545 kez okundu
 
GÜNAHLARDAN TEMİZLEYEN TÖVBE
İsmet Güzel
i.guzel@arasgazetesi.com
 
 
GÜNAHLARDAN TEMİZLEYEN TEVBE 
 
       Tevbe: Lüğatta  dönmek ve vazgeçmek manalarına gelir. Din ıstılahında  ise; insanın işlediği
günahtan pişman olması, günahı terk edip Allah’a yönelmesi, Allah’tan af dileyip yalvarması
demektir.         
   İnsan, yaratılış hamuru hayır  ve  şerle yoğrulmuştur. Hayra da yönelebilir, şerre de yönelebilir.
Allah’u Teâlâ kuluna tövbe kapısını açmış ki  şerre bulaştığı takdirde  hayra yönelsin, paklansın. 
     Günah, Allah‘tan  yüz çevirmektir. Günahlardan tövbe  etmek  ise İslam alimlerinin ittifakıyla
farzdır  ve  ibadettir. Tövbeyi terk etmek günahtır, zulümdür. Allah’ın rahmetinden kendini mahrum
bırakmaktır. Tövbe etmeyen kişi, işlediği günahların hesabını Allah’ın (c.c.) huzurunda verecek ve
işlediklerinin cezasını çekecektir.
        İnsanı en güzel surette yaratan Cenab-ı Allah, ondan iyiye yönelmesini, dininin emir ve yasakları
doğrultusundan bir hayat sürerek yaşamasını istemektedir. İnsan, bu emir ve yasaklara uymadığı
sürece o yüksek makamı kaybetmekte ve belki insanlığını kaybedip hayvandan da aşağı bir dereceye
düşmektedir.
        Şu hadis-i şerif, tevbenin önemi konusunda hayli dikkat çekicidir. “Ey insanlar!  Allah’a tövbe
edip O’ndan af dileyin. Vallahi  ben yüce rabbime günde yüz defa tövbe ederim.” 1 Peygamber
efendimiz, ki o masumdur; günde yüz defa tövbe ediyorsa, acaba bizim ne kadar çok tevbe etmemiz
icab eder!
Makbul bir tövbenin şartları vaardır: kişi,
Ø Günahtan pişmanlık duymalı ve Allah’tan af dilemeli.
Ø Allah’ı överek ve yücelterek affını istemeli.
Ø Samimi olmalı.
Ø Günahı terk edip yanlışlarını da ıslah etmeli.
Ø Tövbeyi son nefese bırakmamalı.
   Bu şartlara uyulduğu takdirde Cenab-ı Allah, sonsuz rahmetiyle kulunu affedebilir ve ona
yepyeni hayır kapılarını açabilir. İçten ve samimi olarak yapılan tevbe, hem ibadettir, Allah’a
yaklaşma  vesilesidir; hem de tertemiz bir hayata yeniden başlama azmidir.
Canının istediği gibi yaşamak, maalesef günümüz insanının hayat felsefesi olmuş. Dünya
zevkine dalıp ahreti, hesabı unutanların sayısı az değildir. Bu gafletli vaziyetten bir an önce kurtulmak,
gerçekleri görmek icab eder. Tevbe kapısı, çalmayı bilenler için bir kurtuluş kapısıdır.  Allah-u Teala
müjdeyi vermiştir; “Ancak tövbe eden, inanan ve yararlı iş yapanlar... , Allah onların kötülüklerini
iyiliklerle değiştirecektir. Allah, çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir.”  2
Her insan için   tevbe   güzel bir fırsattır. İnsan, hatasını kabul etmli, pişman olmalı, zira pişman
olmak da tevbedir; ömrünün yettiği kadar o kusurları telafi etmeye çalışmalıdır. Allah-u Teala bu
fırsatı vermeyebilirdi. Günahlardan arınmadan  huzuruna alabilirdi.
İyilik de, kötülük de kalpte gerçekleştiği için, Kalbimizi  kötülükten arındırıp  kalbe iman
şuurunu  yerleştirmeliyiz. Müslüman bir  insan, öğrendiğiyle amel etmeli, farz ibadeti eda ederek
kalbini kötülüklerden uzak tutmaya çalışmalıdır.
Allah Resûlü'nü (sav) bu durum hakkında  şöyle buyurmuştur  : “Bir kimse bir günah işler de
ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah
onu mutlaka bağışlar.” 3
1 Müslim, Zikr 42
2 Furkan , 25/70
3 Ebû Dâvûd,Vitr, 26
 
Allah  kulun tevbesine  sevinir  mi ? Evet   Allah Rasulu  (a.s.m )  bu durumu bir temsille şöyle
anlatmıştır. Bir adam üzerinde yiyeceği ve içeceği  taşıyan bir hayvanla helak edici bir çöle inmiştir.
İstirahat için başını yere koyar ve uyur . Uyanınca ne görsün, bineği gitmiş!  Harareti ve susuzluğu
iyice artana dek bineğini arar. Allah’ın dilediği kadar  dolaşır ve sonra hayvanı kaybettiği yere döner .
‘Ölünceye kadar burada uyuyayım’  diye  başını kolunun üzerine koyar ve ölüm uykusuna yatar.  Bir
arar gözlerini açar  bakar, bir de  ne görsün; bineği yanıbaşında duruyor, yiyeceği ve içeceği de
üzerinde! Adam o kadar sevinir ki, “Allahım, sen benim rabbim ben senin kulunum,” diyeceğine,
şaşırp: “Allahım sen benim kulumsun ben senin rabbinim” der. İşte Allah-u Teala  mü’min
kulunun  tevbesine  bu yolcu  adamın sevincinden daha çok sevinir’’ (Müslim)   .
İnsan,  günah işlediği zaman  vicdanen hep huzursuzdur. Onun için Allahın hoşnut
olmadığı  hallerden uzaklaşıp  farz kıldığı ibadetlerine sarılmalıdır.
Ola ki bir yanlışa düştüyse hemen tövbe  edip Allah’tan  af dilemelidir. Peygamberimiz, tevbe
sayesinde  vicdanın nasıl arındığını şu güzel benzetme ile anlatır: “Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir
nokta konulur. Şayet o, (günahtan) vazgeçer, bağışlanma diler, tevbe edip Allah'a dönerse kalbi arınır.
Eğer bunları yapmaz günah ve hataya geri dönerse siyah nokta artar ve neticede bütün kalbini kaplar.
Tevbenin  iki meyvesi vardır.
Biri   günahlara kefaret olmasıdır.  Kişi   o günahı işlememiş  gibi olur.  İkincisi  ise   Allah’ın
razı olduğu, sevdiği   kul derecesine  nail olmaktır. Allah   bizleri de tevbe  edenlerden eylesin,
İşlediği günahtan pişman olup tevbe etmek isteyen ne yapmalıdır ?
Daha öncede de değindiğim gibi  günahtan sonra  pişman olup tevbe etmek  vaciptir.
İşlenen günahın zıddı  bir iyilikle meşgul olup  kefaretini ödemektir.   Kötülüklere Kefaret
olacak   iyilikler  kalple  lisanla  ya da azalardan  biriyle yapılır. 
KALPLE  işlenen kötülüklerin  kefareti, Allah’ın   huzurunda boyun bükük istiğfar ile af dilemektir .
Müslümanlar kalbinde  hayırlar beslemeli ve itaat azmini arttırmalıdır.
DİLLE  yapılan  günahları ve yaptığı  haksızlıkları  itiraf edip bağışlanma dilemelidir.
‘Rabbim nefsime zulmettim  ve kötülük işledim Benim günahlarımı
bağışla  ’’ demeli  çokça yalvarmalıdır.
    VÜCUT  azalardan  biriyle yapılan  günahlar, ibadetl ve  sadakalarla  karşılanmalıdır.
Tevbeye azmetmek, günahtan kurtulmayı ummaktır. Suyun, kiri temizlediği gibi tevbe de  günahları 
temizler. Tevbe  etmek  nefsimize zor gelebilir, önceki zamanlarda yaptığımız kötü alışkanlıkları  terk
 edemeyebiliriz. Ama seçme imkânımız elimizden alınmadan, dünya  hayatı  sona  etmeden Allaha
sığınabiliriz. Mecburi ikametgâh olan cennet ve cehennem tarafına  sevk edilmeden  önce  tövbe edip
Allah’ın rızasını kazanmalıyız …   Son sözlerimiz dua olsun:
“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl.
Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin,
çok merhametli olansın.” 4  ( Bakara 128 )  Amin
 
Etiketler: GÜNAHLARDAN, TEMİZLEYEN, TÖVBE,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
Haber Yazılımı