Haber Detayı
28 Temmuz 2020 - Salı 11:23 Bu haber 4580 kez okundu
 
T.C IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
RESMİ İLANLAR Haberi
T.C IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

1-Iğdır Belediyesine ait aşağıda liste şeklinde verilen; Muhammen Satış Bedeli geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saati belirtilen hurda malzeme, demirbaş ve taşınırlar (araçlar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesine göre

Açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

2-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Iğdır Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda İl Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır.

3. İhaleye katılabilmek için

a. Geçici Teminat. (Nakit teminatlar Iğdır Belediyesinin Geçici Teminat hesabına yatırılacaktır.) banka geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren bir (1) ay olacak.

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden alınmış İkametgâh İlmühaberi.
  2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası, (varise e-mail adresi)
  3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. Tüzel Kişi veya gerçek kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter Tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
  1. İhaleye ait Şartname her gün mesai saatleri dâhilinde Iğdır Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
  2. Telefon veya faxla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  3. Her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. Satışı yapılacak olan araç ve iş makinalarında satış bedeli üzerine Maliye Bakanlığınca belirtilen oranlarda Kdv ayrıca eklenecektir.
  4. Alım ihalesini alacak olanlar söz konusu araç ve iş makinalarım en geç 15 gün içerisinde idarenin araç parkından teslim alacaklardır. Bu süre içerisinde teslim almadıkları takdirde idarece alman geçici teminatlar irat kaydedilecek ve hiçbir hak talebinde bulunmayacaklardır.

 

Sıra No.

Plaka veya KHZ No.

Model Yılı

Cinsi

Markası

Miktarı

KDV Hariç Muhammen Bedel (Tl)

Geçici

Teminat 10 (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

76 AK 001

2008

Otomobil

Audi A6

1 Ad.

90.000,0TL

9.000TL

13.08.2020

14:00

2

76 DL 288

2012

Motosiklet

Kanuni Van 86

1 Ad.

300,00TL

30,00TL

13.08.2020

14:00

3

76 AU 646

2012

Motosiklet

Kanuni Van 94

1 Ad

300,00TL

30,00TL

13.08.2020

14:00

4

76 DL 287

2012

Motosiklet

Kanuni Van 84

1 Ad.

300,00TL

30,00TL

13.08.2020

14:00

5

 

 

25 Li Yarı otomatik Manuel Parke Bordür ve Bims (Biriket) üretim tesisi

25 Li Yarı otomatik Manuel Parke Bordür ve Bims (Biriket) üretim tesisi

1 Ad.

270.000,00TL

27.000,00TL

13.08.2020

14:00

6

 

 

Kum eleme tesisi

Kum eleme tesisi

1 Ad.

60.000,00TL

6.000,00TL

13.08.2020

14:00

7

 

 

Kırma Tesisi

Kırma Tesisi

1 Ad.

10.000,00TL

1.000,00TL

13.08.2020

14:00

8

 

 

Muhtelif Hurda Malzeme (yaklaşık 20 Ton)

Muhtelif Hurda Malzeme (yaklaşık 20 Ton)

1 Ad.

1,05 Kg Fiyatı

2.100,00TL

13.08.2020

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Editör: Nihat ARAS
Etiketler: T.C, IĞDIR, BELEDİYE, BAŞKANLIĞINDAN, , İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı